OSK. HUTTUSEN SÄÄTIÖN APURAHA

Kenelle apuraha on tarkoitettu?

Osk. Huttusen säätiön apurahat on tarkoitettu tohtorin tutkintoon johtavien tieteellisten jatko-opintojen ja tutkimustyön suorittamiseksi ulkomaisissa yliopistoissa. Jatko-opiskeluapurahoja voivat hakea yliopistotutkinnon suorittaneet suomalaiset, joiden ikä on hakuajan päättyessä enintään 26 vuotta. Tohtorinopintojen suorituspaikkana ovat Englannin vanhimmat yliopistot etusijalla, mutta muukin ulkomainen yliopisto tai tutkimuslaitos tulee kysymykseen, jos se on tutkimus- ja opintosuunnitelman kannalta perusteltua.

Säätiön myöntämät post doc -apurahat ovat tarkoitettu tohtorin tutkinnon suorittaneille, enintään 35 vuotta täyttäneille ulkomailla tapahtuvaan tutkimustyöhön. Säätiö toimii päärahoituslähteenä keskimäärin vuoden mittaisessa työskentelyssä ulkomaisessa yliopistossa tai tutkimuskeskuksessa. Matka-apurahoja ulkomaille ei myönnetä.

Apurahan hakeminen

Osk. Huttusen säätiön apuraha on haettavana toukokuun puolivälistä kesäkuun puoliväliin. Ilmoitus julkaistaan toukokuussa Helsingin Sanomissa sekä säätiön kotisivulla kohdassa apurahailmoitus.

Apurahaa haetaan lomakkeella, joka löytyy säätiön kotisivun kohdasta apurahahakemus. Kummallekin apurahalle (jatko-opiskelu- ja post doc -apuraha) on oma hakemuslomakkeensa.

Hakulomakkeet liitteineen tulee lähettää Osk. Huttusen säätiön hallitukselle osoitettuina yhtenä pdf-liitetiedostona asiamiehen sähköpostiosoitteeseen: timo.avist@helsinki.fi.

Lomakkeen kohdassa 4 mainittujen henkilöiden kirjalliset lausunnot/suositukset lähetetään hakuajan päättymiseen mennessä samoin yhtenä pdf-tiedostona suoraan säätiölle sähköpostiosoitteeseen: timo.avist@helsinki.fi.

Apurahapäätökset

Osa hakijoista saatetaan kutsua haastatteluun elo-syyskuussa. Apurahapäätös tehdään syyskuussa ja siitä ilmoitetaan kaikille hakijoille. Apurahakausi alkaa hakua seuraavana vuonna.

Apurahan käyttöselvitys

Selvitys apurahan käytöstä tulee tehdä säätiölle viipymättä apurahatyöskentelyn päätyttyä. Apurahan käyttöselvityksessä raportoidaan säätiön apurahalla suoritetut opinnot sekä tehty tutkimus.

Käyttöselvitys on joko väliselvitys tai loppuselvitys. Väliselvitys toimitetaan jatkokoulutusapurahan ensimmäisen apurahavuoden päätyttyä. Loppuselvitys toimitetaan, kun koko apurahakausi on päättynyt. Käyttöselvitys tehdään erillisellä lomakkeella.

Lisätietoja

Lisätietoja saa säätiön asiamieheltä, teol. maisteri Timo Åvistilta puh. puh. 02941 22102, sähköposti timo.avist@helsinki.fi,
postiosoite PL 4 (Vuorikatu 3), 00014 Helsingin yliopisto.