Yhteystiedot

Osk. Huttusen säätiö sr,
PL 4 (Vuorikatu 3)
00014 Helsingin yliopisto.

Säätiön asiamies: teol. maisteri Timo Åvist
puh. 02941 22102,
sähköposti timo.avist@helsinki.fi,