Osk. Huttunen Fellowship

Osk. Huttusen säätiö ja Cambridgen yliopiston Clare Hall College ovat perustaneet Osk. Huttunen Fellowship –apurahan, joka on tarkoitettu 6–12 kk tieteelliseen työskentelyyn Cambridgen yliopistossa ja se on sijoitettu Clare Hall Collegeen. 

Apuraha on tarkoitettu professoreille ja muille akateemisesti meritoituneille, vähintään dosenttitasoisille senioritutkijoille. Se mahdollistaa pääsääntöisesti akateemisen lukuvuoden (12 kk) mittaisen tutkimuskauden Cambridgen yliopistossa, kuitenkin stipendiaatille parhaiten soveltuvalla aloitus- ja lopetusajalla.

Apuraha kattaa majoituksen, ateriat sekä yliopistolaitoksen laskuttaman ’bench feen’. Majoitus tapahtuu perheystävällisellä Clare Hall -collegella. Collegella tapahtuvaa ateriointia tuetaan kuukausittaisella ateriatuella, joka kattaa lounaat ja päivälliset collegen ravintolassa. Apurahaan kuuluu myös henkilökohtainen apuraha, jonka suuruus on 10000-50000 euroa/12 kk. Henkilökohtaisen osuuden suuruus määräytyy tutkimuskauden pituudesta ja apurahan saajan muusta rahoitustilanteesta.

Clare Hall –collegen jäsenyys antaa apurahan saajalle mahdollisuuden osallistua monipuolisesti sekä collegen että Cambridgen yliopiston toimintaan. Aikaisemmat apurahan saajat löytyvät säätiön verkkosivuilta.

Apurahaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Siihen tulee liittää hakijan CV, tutkimussuunnitelma (maksimipituus 5 sivua), rahoitussuunnitelma sekä kolme suosituskirjettä. Yhden suosituskirjeistä tulee olla kollegalta siitä Cambridgen yliopiston laitoksesta tai yksiköstä, jonka yhteydessä suunniteltu tutkimuskausi on tarkoitus toteuttaa ja jonne stipendiin kuuluva bench fee maksetaan. 

Vuosittain Fellowship -apurahan hakuaika on joulukuun alusta tammikuun puoliväliin. Yllä listatut hakuasiakirjat tulee lähettää sähköisesti yhtenä englanninkielisenä pdf-tiedostona. Suosituskirjeet tulee toimittaa sähköisesti pdf-tiedostona suoraan säätiön asiamiehelle.

Lukuvuoden 2023-2024 Fellowship- kauden hakuaika on 1.12.2023-15.1.2024.